Smiley voedselveiligheidSmiley in de vleesverwerkende sector.

De vleesverwerkende sector beschikken over een autocontrolegids voor de beenhouwerij - spekslagerij die door de slagersbond van België is samengesteld in samenspraak met het FAVV goedgekeurd werd voor het bekomen van een smiley.
Deze gids zal worden gebruikt als basis voor de keuringen bij slagers, vleesverwerkende bedrijven en producenten van vleeswaren enz.

Wat is de "Smiley" ?
De smiley is een zelfklever die aantoont dat het bedrijf een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast.
- Elke smiley draagt een uniek identificatienummer.
- Normaal gezien vindt u de smiley terug op een goed zichtbare plaats.
- De smiley is 3 jaar geldig.

Wat zijn de voordelen voor de bedrijven en voor de consumenten ?
- Elk bedrijf met een smiley geniet van een belangrijke korting op de jaarlijkse heffing voor het FAVV.
- De controles zullen minder frequent zijn door het FAVV omdat de inspanningen op het vlak van hygiëne reeds gecontroleerd werd en zo minder risico voor de voedselveiligheid is.
- Controles door het FAVV blijven wel mogelijk en zijn steeds onaangekondigd !
- De smiley geeft een teken van vertrouwen voor de consument.
- De slagers (vleesverwerkende bedrijven) kunnen met de smiley hun klanten een garantie geven dat de voedselveiligheid optimaal is in de zaak (bedrijf).

Bron en teksten uit folder Smiley:  Logo FAVV