Van riek tot vork FAVV Meldpunt | Het voedselagentschap is ervoor u Het FAVV is er voor u... van riek tot vork !

De controle op voedselveiligheid gebeurt in België door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het FAVV voert zijn controles in de grootst mogelijke onafhankelijkheid uit.

De opdracht van het Voedselagentschap is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel om de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.

Wat betekent dat voor u als consument? Heel wat.

Wat is dat, de voedselketen ?

De voedselketen is een aaneenschakeling van verschillende processen die begint bij het produceren van “primaire” producten (dieren, groenten, fruit, vlees, vis,…) door de landbouw. Deze producten worden verwerkt tot voeding en diervoeder (bedrijven uit de verwerkingssector). Op hun beurt komen deze producten dan in de distributie terecht (warenhuizen, winkels, bakkers, slagers, restaurants) De controle op voedselveiligheid gebeurt in België door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het FAVV voert zijn controles in de grootst mogelijke onafhankelijkheid uit. De opdracht van het Voedselagentschap is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel om de gezondheid van mensen, dieren en planten te beschermen.
Wat betekent dat voor u als consument? Heel wat. om tenslotte op ons bord te belanden. Voor al deze verschillende stappen van productie en transport bestaat er wetgeving en het FAVV ziet er op toe dat die nageleefd wordt. Dat alles dus op een voedselveilige manier gebeurt, zodat wij allemaal veilig voedsel op ons bord krijgen.

Registratie of toelating

We vertelden al in het vorige nummer van de nieuwsbrief dat alle restaurants bekend moeten zijn bij het FAVV en hoe u dit zelf kan nagaan. Hetzelfde geldt voor bakkers, slagers, groentewinkels,… Ook zij moeten een toelating van het FAVV hebben. Deze toelating moet uithangen op een goed zichtbare plaats (bijvoorbeeld aan het raam of op de deur). Kijk eens goed rond, u zal een blauw gekleurde affiche zien hangen. Ziet u deze affiche niet, vraag er dan naar.
Een winkel of café waar enkel voorverpakte levensmiddelen die houdbaar zijn bij kamertemperatuur verkocht worden moet geen toelating hebben maar een registratie. Bij uw krantenwinkel die enkel snoepgoed en dranken verkoopt zal u dus geen toelating zien uithangen.
Worden er echter ook ijsjes verkocht, dan moet er wel een toelating uithangen. Die toelating of registratie betekent dat het bedrijf in kwestie regelmatig gecontroleerd wordt (een restaurant bijvoorbeeld om de drie jaar).
Hebt u internet dan kan u ook van thuis uit nakijken of de winkel waar u aankopen wil gaan doen of het restaurant waar u wil gaan eten gekend is bij het FAVV. Ga daarvoor naar onze website voor consumenten en klik op Foodweb.

FAVV Registratieformulier voor activiteiten in de voedselketen

Registratie

FAVV Toelatingsformulier voor activiteiten in de voedselketen

Toelating

Wat wordt er nu precies gecontroleerd ?

U kan trouwens ook nagaan wat er allemaal gecontroleerd wordt bij uw slager, bakker, supermarkt, restaurant, …. Voor alle inspecties bestaan er checklists, om in heel België de controles op dezelfde manier te laten verlopen. Al deze checklists kan u inkijken op www.favv.be > Beroepssectoren > Checklists “Inspecties”. De belangrijkste checklists voor u als consument zijn de checklists “hygiëne” in de distributiesector. Verderop in deze nieuwsbrief komen we uitgebreid terug over hoe een controle in een restaurant verloopt.
Buiten de inspecties voor hygiëne zijn er ook voor:

- Traceerbaarheid. Het FAVV moet op elk moment de oorsprong en de bestemming van een voedselproduct kunnen achterhalen. Dit noemt me de traceerbaarheid. In de praktijk komt dit er voor de buurtwinkel op neer dat de herkomst van zijn producten moet kunnen aangetoond worden.
- Meldingsplicht. Hoe keurig iedereen ook werkt, een ongeluk is gauw gebeurd. In dat geval moet uw winkelier of restaurant dit melden aan het Voedselagentschap. Wanneer er zich een probleem stelt met een bepaald voedingsmiddel, bijvoorbeeld een verdachte geur aan een blikje frisdrank of een stukje glas in een levering saus dan moet de winkelier deze producten onmiddellijk uit de rekken halen en het FAVV zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze problemen.
- Autocontrole. Iedereen die met voeding werkt moet een autocontrolesysteem hebben. Autocontrole of zelfcontrole betekent dat de winkelier of restauranthouder zelf de nodige controles doen over zijn activiteit, zodat veilige producten kunnen gegarandeerd worden voor u als consument. Het FAVV ziet erop toe dat elk bedrijf deze zelfcontrole ter harte neemt.

Het meldpunt

Melpunt FAVV | Als u vermoed dat de hygiëneregels niet gerespecteerd worden? Of dat u gewoon een vraag hebt over voedselveiligheid? We mogen ervan uitgaan dat de meeste producenten in de voedselketen alles aan doen om veilige producten op de markt te brengen. Ons jaarverslag bewijst dit jaar na jaar. Maar wat als u ergens merkt dat het fout zit? Als u vermoed dat de hygiëneregels niet gerespecteerd worden? Of dat u gewoon een vraag hebt over voedselveiligheid? Daarvoor hebben wij een meldpunt !

De website van het FAVV

Onze website www.favv.be richt zich zowel naar bedrijven die in de voedselketen actief zijn als naar de consumenten. U kan er heel wat nuttige informatie terugvinden. Zo is er onder andere een rubriek “publicaties”. Hier kan u bijvoorbeeld alle eerder verschenen nieuwsbrieven van het FAVV inkijken. In de rubriek “thematische publicaties” vindt u informatie over verschillende onderwerpen.
Alle publicaties kunnen “online” worden nagelezen of worden gedownload. Verschillende publicaties kunnen ook via de website worden besteld.


Bron: Nieuwsbrief FAVV Nr. 48, pagina's 1 en 2.  Logo FAVV