Schimmelgiffen

Schimmelgiffen

Schimmelgiffen

Schimmelgiffen een gevolg van watertoevoeging aan onze voedingsmiddelen?

- De problemen inzake schimmelgiffen en voedselveiligheid worden vooral geassocieerd met de mogelijke aanwezigheid van chemische contaminanten als gevolg van pesticidegebruik, milieuverontreiniging of, zoals afgelopen zomer, door malafide praktijken. Via verschillende informatiecampagnes werd het publiek er echter op gewezen dat ook zij een stuk verantwoordelijkheid dragen inzake voedselveiligheid. Een goede hygiëne bij het bewaren en bereiden van voedsel om ziekmakende bacteriën geen kans te gunnen, is immers even essentieel voor het behoud van een goede gezondheid. Een element waarbij in heel deze problematiek voorlopig nog onvoldoende is stilgestaan, is dat een voedingsmiddel ook giftige stoffen kan bevatten die daar op een natuurlijke wijze zijn terechtgekomen en die niet worden vernietigd tijdens een nochtans correct toegepast bewaar- of bereidingsprocedé. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde mycotoxinen, giftige stoffen gevormd door schimmels. De gevaren van dergelijke giftige stoffen mogen niet worden onderschat. Dit blijkt ook uit één van de veertien actiepunten in de strijd tegen kanker geformuleerd door het World Cancer Research Fund: Eet geen voedsel dat, door langdurige bewaring bij kamertemperatuur, mycotoxinen kan bevatten.

- Reeds in de Middeleeuwen was bekend dat het eten van graan of rijst dat was aangetast door de schimmel moederkoorn (Claviceps purpurea) aanleiding kon geven tot ergotisme. De symptomen van deze vergiftiging zijn gangreen van de extremiteiten, stuipen, psychosen en uiteindelijk de dood. Moederkoorn is in de streken met een gematigd klimaat door een aangepaste zaadbehandeling zo goed als verdwenen. Bovendien zijn moederkoornkorrels zodanig verschillend van andere graankorrels dat zij zeer goed kunnen worden verwijderd door triage. In tropische gebieden komt de ziekte nog wel regelmatig voor. De ergotalkaloïden kennen echter ook minder toxische toepassingen, namelijk als geneesmiddel tegen migraine en als de drug LSD.

- In de loop der eeuwen waren meerdere epidemies het gevolg van het eten van beschimmelde voedingsmiddelen. Door de heersende oorlogsomstandigheden en hongersnoden tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog waren bijvoorbeeld in Rusland velen verplicht graan te eten dat op het veld was blijven liggen. Fusarium-schimmels hadden zich hierin sterk kunnen ontwikkelen met een belangrijke productie van de toxische trichothecenen in het graan als resultaat.


Bron :  Nice | Geschreven door : ir. Hilde De Geeter.