Belangrijk alvorens een onderneming te starten!

Motivatie en vaardigheden

Starten met uw eigen zaak? Er kunnen verschillende redenen zijn om zelfstandig ondernemer te worden: uw ouders hebben een zaak, u wilt zich bewijzen en met veel mensen in contact komen, u werkt graag zelfstandig, u wilt uw eigen baas zijn en meer vrijheid hebben.

Wat uw motivatie ook is, u moet zich steeds afvragen of het beeld wel klopt dat u van zichzelf als zelfstandig ondernemer hebt. Daarnaast moet u zich realiseren dat er vaak avond- en weekendwerk bij komt kijken, dat u geen betaald verlof meer kunt nemen, dat u in het begin echt alles zelf moet doen en dat ook uw privé-leven drastisch verandert. Bovendien moet u over een aantal vaardigheden beschikken. Ook de kansen en risico's moet u goed inschatten. Als dat alles u niet afschrikt en u er zeker van bent dat u een vrij realistisch beeld hebt van uzelf als zelfstandig ondernemer, kunt u nagaan of u bovendien over de nodige kwaliteiten en vaardigheden beschikt.

Kansen en risico's

1. Vrijheid om te ondernemen

De vrijheid om te ondernemen vormt een van de fundamentele hoekstenen van ons economisch bestel. Die vrijheid is een belangrijke verworvenheid en moet daarom ook beschermd worden. Ze houdt in dat ieder die vindt dat hij daartoe de vereiste capaciteiten en bekwaamheden heeft, vrij is om naar eigen inzicht aan de marktbehoeften te voldoen.

Die vrijheid houdt echter ook veel gevaren in. Inherent aan ondernemen is namelijk dat u risico's moet nemen. Een goede voorbereiding is daarom van groot belang. Jammer genoeg kunnen veel starters nog steeds niet goed met die risico's omgaan.

2. Waarom starten als ondernemer: kansen

Het is een vooroordeel dat 'veel geld verdienen' de hoofdreden is waarom vele jongeren met een eigen zaak van start gaan. Waar het wel om gaat, is het baas zijn in eigen zaak.

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is bij vierhonderd zelfstandige ondernemers over de ethische waarde van het zelfstandig ondernemen, bleek dat de top 10 van de 'zelfstandige' waarden er als volgt uitziet:

1. eigen baas
2. trots op beroep
3. voldoening
4. hard werk wordt beloond met 5% meer inkomen
5. goede producten
6. menselijk contact
7. ruimere kijk
8. risico nemen
9. groei eigen zaak

Dezelfde motivatie treft u overigens aan bij de deelnemers aan de diverse vorming- en informatiecursussen voor startende ondernemers. Veel starters zien het niet langer zitten om hun capaciteiten ten dienste te stellen van een werkgever of firma zonder zelf te kunnen bepalen hoe die capaciteiten het best kunnen worden aangewend. De startende ondernemer wil zelf bepalen wat hij zal doen en hoe hij zal werken, uiteraard uitgaande van de behoeften van de markt.

Anderen zien dan weer een gat in de markt, met andere woorden een veld dat braak ligt in de vorm van individuele klantenbehoeften waaraan andere bedrijven niet kunnen of willen voldoen.

Dat geld niet het belangrijkste motief is voor de zelfstandig ondernemer blijkt ook uit het feit dat 74% van de ondernemers uit bovenvermeld onderzoek negatief antwoordde op de vraag: 'Zou u werknemer worden als u meer kon verdienen in loondienst?' Er zijn nochtans heel wat voordelen verbonden aan het statuut van loontrekkende: meer vrije tijd, minder zorgen en minder risico's.

3. Risico's

Ondernemen betekent voor eigen risico en met uw eigen geld uw capaciteiten en vaardigheden verkopen tegen een bepaalde prijs op basis van de vraag vanuit de markt. Veel kersverse ondernemers proberen dat elk jaar opnieuw waar te maken, maar ze slagen er niet allemaal volledig in.

Diverse studies en onderzoeken hebben aangetoond dat gemiddeld 33% van de starters na drie jaar afhaakt en dat meer dan 50% zich na vijf jaar gewonnen moet geven. Zoals we al vermeld hebben, is risico immers inherent aan ondernemerschap.

Uit een enquête blijkt zelfs dat het aantal mislukkingen van kleinhandelaars in de distributiesector nog hoger ligt. Ongeveer de helft van die kleinhandelaars verdwijnt na drie jaar van de markt!

Stopzetting van een zelfstandige activiteit betekent evenwel niet altijd faillissement. Meestal wordt geen reden opgegeven voor de doorhaling van het handelsregisternummer. In ca. 10% van de gevallen heeft de stopzetting te maken met onder meer het overlijden van de ondernemer of het familiaal overlaten van de zaak. Daaruit volgt dat de overige 90% van de stopzettingen te wijten is aan het feit dat de ondernemer niet langer het hoofd boven water kon houden.

Oorzaken daarvan zijn onder andere : gebrek aan vakkennis en onvoldoende opleiding, slecht financieel beheer, onvoldoende startkapitaal, slechte betalers, slordige boekhouding, dalende koopkracht bij de klanten.

4. Kwaliteiten en vaardigheden.

Om te slagen als ondernemer beschikt u best over een aantal van volgende kwaliteiten:

- motivatie
- enthousiasme
- zelfstandigheid
- creativiteit
- prestatiedrang
- zelfvertrouwen
- volharding
- organisatietalent
- inzicht
- klantgerichtheid
- vakkennis
- voldoende kennis van marketing en financiering

U merkt het: een indrukwekkende mix. Het is niet erg dat u al deze vaardigheden (nog) niet onder de knie hebt. Het is vooral belangrijk dat u zich als starter bewust bent van uw zwakke punten en daaraan werkt.

Bron en teksten van :  Ondernemend Vlaanderen