Algemene voorwaarden en het privacy - beleid van Slagers VlaanderenUw Privacy :  lees onze privacyverklaring

Uw privacy en het beleid van Slagers Vlaanderen draagt uw privacy en de bescherming van jou persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom wordt er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Ook hechten wij veel waarde aan transparantie. In privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jou persoonlijke gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via deze website is voor Slagers Vlaanderen te contacteren via onderstaande data.

Telefoon: 0475556752
E-mail:     info@slagers-vlaanderen.be
Adres:      Stationsstraat 8A/202 te 9185 Wachtebeke (B)

Wie zijn wij?

Slagers Vlaanderen is een Blog met reclame- & advies voor zelfstandige slagers en traiteurs. Wij werken aan een toekomstbestendige slagerswereld waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerken we een gedeelte van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met Slagers Vlaanderen. Dit vanwege het vrijwillig lidmaatschap bij Slagers Vlaanderen, dan wel (niet lid zijnde) op een andere manier contact is gelegd met Slagers Vlaanderen. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een orde, bij het deelnemen aan een activiteit van Slagers Vlaanderen.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit het vrijwillig lidmaatschap en overeenkomst met Slagers Vlaanderen, verwerken Slagers Vlaanderen de daaraan verbonden lidmaatschapsgegevens. Daarnaast heeft Slagers Vlaanderen een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen van een vergadering of demoavond, deelname als jurylid, overleg of anders), aanvullende informatie te sturen over Slagers Vlaanderen, zo lang u als persoon niet heeft aangegeven daar geen interesse meer in te stellen.

Gegevens van u als vrijwillig lid worden gebruikt om je te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over en van Slagers Vlaanderen in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het vrijwillig lidmaatschap en het feit dat je actief bent als ondernemer binnen de georganiseerde slagerswereld.

Indien u (als niet lid) iets bestelt via de website of het secretariaat, dan worden die gegevens gebruikt om het product of diensten te bezorgen alsook de financiële afhandeling daarvan te verwerken.

Als u (als niet lid ) je via de website of op en andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van Slagers Vlaanderen of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, aanvraag vrijwillig lidmaatschap, onze nieuwsbrief, een order plaatst of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het vrijwillig lidmaatschap van Slagers Vlaanderen. Indien u dit niet langer op prijs stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan Slagers Vlaanderen de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • Kruispuntbank gegevens (uittreksel, ondernemingsnummer);

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of lidmaatschap. Als onze relatie of uw lidmaatschap eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij zijn persoonsgegevens gedurende de termijn waarin de betrokken persoon zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte voor leden op de website ( Login )

Als lid zijnde van Slagers Vlaanderen krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website: Slagers Vlaanderen. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoeden heeft dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker Slagers Vlaanderen per direct hier van op de hoogte te brengen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden en zo niet kan Slagers Vlaanderen de eventuele financiële geleden schade op laatste verhalen via door Slagers Vlaanderen aangebracht bewijsmateriaal.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Slagers Vlaanderen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kan u via e-mail aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Slagers Vlaanderen. Leden ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee informeren wij onze leden over relevante ontwikkelingen aangaande de slagerij. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Uw e-mailadres en naam in het gegevensbestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die Slagers Vlaanderen beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag stelt aan ons, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website van Slagers Vlaanderen staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door Slagers Vlaanderengeen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. Slagers Vlaanderen verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

Slagers Vlaanderen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Slagers Vlaanderen bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de website hoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, organiseren van bedrijfsbezoeken of activiteiten).

Recht van inzage, correctie en/of verzet

U kan Slagers Vlaanderen per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over Slagers Vlaanderen, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen.

Klachten over de verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Telefoon: 0475556752
E-mail:     info@slagers-vlaanderen.be
Adres:       Stationsstraat 8A/202 te 9185 Wachtebeke (B)

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Slagers Vlaanderen geadviseerd de gebruiker regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is laatst bijgewerkt op  27 mei 2022.

Voor de redactie,

reclame en adviesbureau voor slagersVerantwoordelijke :  Vermaele Joseph
Adres :              Stationsstraat 8A/202
Stad :               9185 Wachtebeke
Telefoon :           +32 (0)475 55 67 52
E-mail :             info@slagers-vlaanderen.be

Slagers - Vlaanderen reclame & advies | BLOG van Vermaele Joseph