Uw slagerij of onderneming stopzetten wat moet je weten en zeker doen?


Op wettelijk vlak kan een onderneming stopgezet worden:

  • op vrijwillige basis of
  • door een faillissement

Welke stappen moet u volgen om uw onderneming stop te zetten?

Indien u als natuurlijk persoon (zelfstandige) ingeschreven bent:
Neem contact op met een erkend ondernemingsloket naar keuze om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen. Die schrapping is betalend. Het tarief voor 2022 bedraagt 92,50 euro (per vestigingseenheid). Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd.

Bovendien informeert het ondernemingsloket u over de overige stappen die u moet volgen om uw zelfstandige activiteiten volledig stop te zetten en het kan u daarbij zelfs helpen:

  • afsluiting van de btw-verplichtingen;
  • aanvraag om de betaling van uw bijdragen aan uw sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen stop te zetten;
  • beëindiging van uw inschrijving bij de RSZ als u werkgever bent;
  • verzoek tot stopzetting van uw specifieke toelatingen zoals die van het FAVV, van SABAM, ...

Indien u als rechtspersoon (vennootschap) ingeschreven bent:
Neem contact op met een erkend ondernemingsloket naar keuze om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen. Die schrapping is betalend. Het tarief voor 2022 bedraagt 92,50 euro (per vestigingseenheid). Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd

Bovendien informeert het ondernemingsloket u over de overige stappen die u moet volgen om  de activiteiten van uw onderneming volledig stop te zetten en het kan u daarbij zelfs helpen:

  • afsluiting van de btw-verplichtingen;
  • aanvraag om de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen stop te zetten;
  • beëindiging van de inschrijving bij de RSZ indien de vennootschap werkgever is;
  • verzoek tot stopzetting van de specifieke toelatingen zoals die van het FAVV, van SABAM, ...

Wat moet u doen in geval van een faillissement?
In geval van faillissement heeft de wetgever de vereffeningsprocedure in het leven geroepen. Wanneer een vennootschap haar activiteiten staakt, worden haar activa verkocht om zo nodig haar uitstaande schulden af te betalen. Het eventuele overschot wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

De ontbinding van het bedrijf moet worden bevestigd door de griffier van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar het bedrijf gevestigd is, met behulp van de formulieren van de FOD Justitie.


 Bron : Fod Economie | Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2022