Webshop Slagers Vlaanderen

Uw Verkoopprijzen berekenen

35,00

Verkoopprijzen berekenen van Vleeswaren, Wild, Gevogelte, Conserven, Bereidingen, Aardappelproducten, Kaas, Frisdranken, Margarine en Dranken van 21%
Persoonlijk VK-PR Programma in Excel voor 1 jaar (forfait update inbegrepen en mogelijkheid tot verlenging naderhand).

Software Programma © voor 1 jaar beschikbaar – ENKEL VOOR LEDEN –

Voorbeeld menu verkoopsprijzen berekenen

Uw Verkoopprijzen berekenen volgens verkoopprijssleutel.

PLU Nr.: eigen PLU of ARTIKEL nummers invullen en gebruiken
Product naam: uw eigen productnaam invullen en gebruiken
Aankoopprijs: de aankoopprijs van uw product
Minus:
het gewichtsverlies in % van de verpakking en bijhorende vochtverlies
Minus: bijkomend gewichtsverlies in % tijdens de verkoop, uitdroging, eerste verloren plakjes, de begin- en eindstukken enz…
Winstmarge:  % volgens het forfaitair stelsel voor Slagers
BTW 6 of 21 %:  verrekenen van de verschuldigde btw bijdrage
Winstmarge + BTW: som van de winstmarge + de BTW
Totaal % gewichtsverlies: plus de som van het verlies
Netto verkoopprijs: uw te gebruiken verkoopprijs in de winkel.

Voorbeeld verkoopsprijzen berekenen

NOTA:

Stappenplan:

  1. Betaling van uw saldo van 35 Euro (in Promo) voor het gebruik van de software voor 1 jaar
  2. Na ontvangst krijg je een persoonlijke link doorgezonden om te starten.
  3. U opent de link in uw Browser Google Chrome of Microsoft Edge
  4. In de aanwezige rubrieken je in de gele vakjes in met uw aankoopprijzen zonder BTW in per soort.
  5. In de rubriek vastgesteld gewichtsverlies vul je in de gele vakjes het percentage verlies % in.
  6. In de rubriek bijkomend gewichtsverlies vul je in de gele vakjes het percentage verlies % in.
  7. Daarna kan u de bekomen verkoopsprijzen in de rechterkolom toepassen in uw slagerij
Software © wordt onder bepaalde voorwaarden beschermd door het auteursrecht. Om een computerprogramma te mogen gebruiken, moet u dan ook beschikken over een licentie of een overdracht van rechten. De licentie is met andere woorden de toelating om de software te gebruiken. 

Andere suggesties…