Uw Verkoopprijzen berekenen volgens de te gebruiken Geldende Prijsvorken en Forfait.Software Programma © is per maand beschikbaar - ENKEL VOOR LEDEN -

Uw Verkoopprijzen berekenen volgens de te gebruiken Geldende Prijsvorken en Forfait.

Referentieperiode: de geldende referentieperiode stellen wij in voor onze leden.
Aankoopperiode: de geldende aankoopperiode stellen wij in voor onze leden.
Te gebruiken Prijsvorken: de geldende prijsvorken stellen wij in voor onze leden.
Winstmarge volgens forfait:
de geldende en te gebruiken forfait stellen wij in voor onze leden.

Voorbeeld Prijsberekening Verkoopsprijzen van Rund- en Varkensvlees

Controleregister: uw aankopen zelf in te geven volgens de geldende aankoopperiode zoals vermeld in de rubriek Aankopen.
Categorie: deze word automatisch berekend volgende gangbare prijsvorken.

Voorbeeld Prijsberekening Verkoopsprijzen van Rundvlees

Verkoopprijzen:  de verkoopprijzen mag u zelf bepalen rekening houdende dat het verschil zo dicht mogelijk bij de 0 moet liggen.
Winstmarge + BTW: de berekening gebeurd allemaal automatisch
Netto verkoopprijs: uw te gebruiken verkoopprijs in de winkel.Voorbeeld Prijsberekening Verkoopsprijzen van Rundvlees

Voorbeeld Prijsberekening van Rundvlees

NOTA:

Stappenplan:

  1. Betaling van uw saldo van € 15 voor het gebruik van de software voor 1 sessie
  2. Na ontvangst krijg je een persoonlijke link doorgezonden om te starten.
  3. U opent de link in uw Browser Google Chrome of Microsoft Edge
  4. In de rubriek aankopen vul je uw aankoopgewichten met prijzen in per soort
  5. In de rubriek verkoopprijzen vul je in de gele vakjes uw gewenste verkoopsprijzen in.
    Let op het verschil in de blauwe zone moet zo dicht mogelijk bij de NUL ( 0 €) liggen!
  6. Daarna kan u de bekomen verkoopsprijzen toepassen in uw slagerij
Software © wordt onder bepaalde voorwaarden beschermd door het auteursrecht. Om een computerprogramma te mogen gebruiken, moet u dan ook beschikken over een licentie of een overdracht van rechten. De licentie is met andere woorden de toelating om de software te gebruiken.