Logo Slagers Vlaanderen

Redactie van Slagers Vlaanderen:

Met inbegrip van de constante zorg en aandacht die we besteden bij de samenstelling van teksten op Slagers Vlaanderen, bestaat steeds de mogelijkheid dat de informatie hier gepubliceerd niet volledig of onjuist kan zijn.

Redactie & Fouten ( in de gegevensverwerking ) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en uitingen in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Slagers Vlaanderen zijn die van de auteur(s), en niet noodzakelijkerwijs die van Slagers Vlaanderen, de Webmaster of de Internet Service Provider.

Wij kunnen niet instaan dat de informatie op Slagers Vlaanderen geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt gebruikt.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of verband houdt met, het gebruik van informatie van Slagers Vlaanderen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Slagers Vlaanderen te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie of recepturen die door middel van Slagers Vlaanderen is verkregen.


Met het oog hierop, wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoeken te verrichten voor gebruik van via Slagers Vlaanderen verkregen informatie.

De informatie van Slagers Vlaanderen wordt regelmatig aangevuld, en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht van onze aangesloten leden worden aangebracht.

Voor de redactie,

reclame en adviesbureau voor slagersVerantwoordelijke :  Vermaele Joseph
Adres :              Stationsstraat 8A/202
Stad :               9185 Wachtebeke
Telefoon :           +32 (0)475 55 67 52
E-mail :             info@slagers-vlaanderen.be

Redactie van Slagers Vlaanderen : Teksten, artikelen en mededelingen