lagers - Vlaanderen
Blank
Homepagina rubriek links
Hier de links naar websites over en met recepten.
Alles over en met vlees.
Onderwijs voor de slagerij
Toeleveringsbedrijven aan de slagerij.
Bedrijven waar U materialen kan vinden voor in de slagerij - traiteur.
Overjeidsinstanties
Als wat U wilt weten voor het starten van uw eigen zaak kan U hier raadplegen.
Deze belangrijke informatie eerst even doornemen alvorens U van start gaat!
Hier een waaire aan informatie om te starten via de website van UNIZO.
Starten als zelfstandige in bijberoep, hier al de informatie op een rij !
Aanvraag vergunning voor slager-spekslager
Uw marktgebied onderzoeken via statistieken kan U hier !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vergunning van beenhouwer-spekslager
document.write('')
spacer.gif (44 bytes)

Toepassingsgebied:


Aanvraag om een vergunning voor het uitbaten van een beenhouwerij of spekslagerij.

Deze vergunning wordt vereist voor het verkopen, het te koopstellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees.


Voor wie ?
De uitbaters van een beenhouwerij of spekslagerij
De vakverantwoordelijken van een beenhouwerij of spekslagerij


Voorwaarden:

a) Melding van het VLAREM afgeleverd door het schepencollege van de gemeente.

b) Het afleveren van het bewijs van beroepsbekwaamheid :

- hetzij via een diploma afgeleverd door een beroepsschool voor het beroep van beenhouwer-spekslager;

- hetzij via een door het getuigschrift van leertijd of van het diploma van opleiding tot ondernemingshoofd voor het beroep van beenhouwer-spekslager;

- hetzij via werkgeversattesten waaruit blijkt dat een stage van 4 jaar werd gevolgd bij in het beroep van beenhouwer-spekslager gevestigde patroon.
De werkgeversattesten dienen te worden medeondertekend door het beroepssyndikaat der beenhouwers dat bevoegd is in de betrokken gemeenten.

c) Het voorleggen van een bewijs van goed gedrag en zeden niet ouder dan 30 dagen, op naam van de vakverantwoordelijke.

d) Voor de vreemdelingen met uitzondering van de onderdanen van de lid-staten van de E.E.G., is deze vergunning slechts geldig, wanneer zij tevens houder zijn van een wettige beroepskaart die hen toelaat de vermelde activiteit uit te oefenen. 


Geldigheidsduur:

De vergunning is geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven. De vergunning moet hernieuwd worden wanneer de vervaldatum van de milieuvergunning vervalt, alsook bij het aanstellen van een andere vakverantwoordelijke of bij een adreswijziging van de uitbating.  


Te vervullen formaliteiten achteraf:

- de nodige vergunningen van de Eetwareninspectie aanvragen.

- zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket

- voldoen aan BTW-verplichtingen;

- zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds;

- zich aansluiten bij een ziekenfonds. 


Wanneer ?

Voor aanvang van de activiteit 


Hoe ?

Via het aanvraagformulier om vergunning van Beenhouwer-spekslager 


Juridische basis:
  • Ministerieel besluit van 11/2/1948 betreffende de bijzondere voorwaarden voor het verlenen van vergunningen aan de kleinhandelaars in vleeswaren, aan de beenhouwers en aan de spekslagers (BS 14/2/1948)

    Koninklijk besluit van 12/12/1955 betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen. (BS 23/112/1955)

 
Betrokken bestuur:

KMO-beleid
 
Reglementering 

Betrokken dienst:

Economische Vergunningen  

Beenhouwersvergunning


Bijlagen:

- Een fotocopie van de door het Schepencollege van de gemeente afgeleverde melding van het VLAREM.

- Het bewijs van beroepsbekwaamheid van de vakverantwoordelijke.

- Een bewijs van goed gedrag en zeden, niet ouder dan 30 dagen op naam van de vakverantwoordelijke.

- De eventuele stichtingsakte van de vennootschap.

- De vorige originele vergunning of een attest van de politie in geval van verlies of diefstal.  


Voorgeschreven formulieren:

Aanvraag om vergunning van Beenhouwer-spekslager  
Klik hier voor een download van het formulier>>> hier in pdf<<<


Kosten:

Zegelrecht van 5 EUR
 
Ambtenaren bij wie men terecht kan voor inlichtingen:

Diensthoofd (Nl)
BOSSUYT Veerle
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 78 38,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Veerle.Bossuyt@mineco.fgov.be

Diensthoofd (Nl)
ANDRIES Christiane
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 79 36,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Christiane.Andries@mineco.fgov.be

Diensthoofd (Nl)
GARCIA-VILAR Isabel
Leuvenseweg 44  1000 Brussel
tel : 02 548 65 75,   Fax : 02 277 53 66  

Diensthoofd (Fr)
SERVAIS Yolande
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 73 28,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : yolande.servais@mineco.fgov.be

Diensthoofd (Fr)
MASSI Louis
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 67 64,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Louis.Massi@mineco.fgov.be

Reglementering (Nl)
CREYF Peter
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 77 23,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Peter.Creyf@mineco.fgov.be

Reglementering (Fr)
HERTENS Francis
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 60 41,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Francis.Hertens@mineco.fgov.be

Uitvoering (Fr)
PATERNOSTER Bernadette
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 72 75,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Bernadette.Paternoster@mineco.fgov.be

Uitvoering (Nl)
D'HAUWER Martine
WTC III, Simon Bolivarlaan 30  1000 Brussel
tel : 02 277 78 53,   Fax : 02 277 53 66 , E-mail : Martine.Dhauwer@mineco.fgov.be
 
Andere nuttige informatie:

Laatste bijwerking:  5/26/04


Logo klein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Footer
Contactformulier

 

Ontwerp & Design Contacteer ons hier